:::

နိုင်ငံသားသစ်အလုပ်ရရှိရေး ဝန်ဆောင်ရုံးကရှင်းပေမြို့နိုင်ငံ သားသစ် အိမ်တွင်းရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တာတွင်“အလုပ်ရရှိ ရေးနဲ့ အလုပ်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံပေး”မျက်နှာချင်း ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှုများပေးပါတယ်။အလိုရှိသူများ လာရောက် မေးမြန်းကြပါ။

Label
Location
Hit : 120
Date : 2017/3/27
Updated : 2017/12/6 上午 11:23:00

ရှင်းပေမြို့နိုင်ငံသားသစ်အိမ်တွင်းရေးဝန်ဆောင်မှုစင်
တာမှာ ရှင်းပေမြို့အလုပ်ရရှိရေးဝန်ဆောင်မှုရုံးမှအပ်
နှံထားတဲ့ အကြံပြုဝန်ထမ်းများက နိုင်ငံသားသစ်များ
အတွက်အလုပ်ရရှိရေးအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုကို ပေးပါတယ်
။အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့၊အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံသားသစ်များကို
မျက်နှာချင်းဆိုင်“အလုပ်ရရှိရေးနဲ့ အလုပ်သင်တန်းနဲ့ပတ်
သက်တဲ့အကြံပေး”တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုလဲ ပေးပါတယ်။အလုပ်
အင်တာဗြူးအတူလိုက်ပေးခြင်း၊အလုပ်သစ်များမိတ်ဆက်
ပေးခြင်းစတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပါ ပေးပါတယ်။ကြိုတင်စာရင်း
ပေးစံနစ်နဲ့ပါ။ဖုန်း(၀၂)၈၉၈၅၈၅၀၉ ဝန်ဆောင်ချိန်ကတော့
လတိုင်းရဲ့ဒုတိယနဲ့စတုတ္ထအပတ်များရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊နံနက်၉
နာရီမှ၁၂နာရီထိဖြစ်ပါတယ်။

အခမဲ့ဖုန်းလိုင်း : ၀၈၀၀-၂၅၀၈၈၀

Was this information helpful? Yes    No