:::

Lịch trình làm việc từ tháng 1~6/2017 của Chuyến xe phục vụ di động Trạm phục vụ số 2 của Sở di dân tại Tp. Đài Nam (Tainan City Second Service Ceter, National Immigration Agency)

Lượt : 153
Ngày : 2017/3/9
Cập nhật : 2017/3/9 上午 09:34:00

Nội dung phục vụ của “Chuyến xe phục vụ di động” thuộc Trạm phục vụ số 2 Sở di dân tại Tp. Đài Nam:

1. Nhận hồ sơ cho các trường hợp gia hạn Thẻ cư trú.
2. Tư vấn nghiệp vụ và tuyên truyền pháp lệnh
3. Thăm hỏi quan tâm gia đình Tân di dân.

Lịch trình làm việc từ tháng 1~6/2017 như phụ lục kèm theo, thời gian phục vụ nếu có thay đổi sẽ được công bố tại trang web, trang fanpage của Trạm phục vụ số 2 Sở di dân tại Tp. Đài Nam.

Danh sách đính kèm

  1. DMDung lượng:258 KB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không