:::

Thông tin mở Lớp tập huấn cho nhân viên phục vụ chăm sóc của Tp. Cao Hùng năm 2017 (lớp tự túc chi phí và trợ cấp chi phí)

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuKaohsiung City Government
Lượt : 150
Ngày : 2017/3/9
Cập nhật : 2017/3/9 上午 09:32:00

Công bố thông tin mở Lớp tập huấn cho nhân viên phục vụ chăm sóc của Tp. Cao Hùng năm 2017 (lớp tự túc chi phí và trợ cấp chi phí). (Nửa đầu năm 2017, lớp sử dụng kinh phí nhà nước, dự kiến sẽ được Sở Phát triển sức lao động Bộ Lao động (Kaohsiung-Pingtung-Penghu-Taitung Regional Branch, Workforce Development Agency, Ministry of Labor) văn phòng tại Cao Hùng - Bành Hồ - Bình Đông công bố bào tháng 3)


Đối tượng tập huấn: đủ 16 tuổi trở lên, có sức khỏe tốt, có nguyện vọng muốn làm công việc phục vụ chăm sóc.


Hạng mục phục vụ:
1. Phục vụ giúp làm việc nhà và chăm sóc sinh hoạt thường ngày.
2. Phục vụ chăm sóc cơ thể.
3. Phục vụ phụ trở chăm sóc người bệnh dưới sự chỉ đạo của điều dưỡng viên (hộ lý). Nhưng phạm vi phục vụ không được bao gồm hành vi điều trị và điều dưỡng.


Lớp tự túc chi phí http://khd.kcg.gov.tw/Main.aspx?sn=199&mt=14&gs=19195

Lớp kinh phí nhà nước (công bố vào tháng 3/2017)
http://kpptr.wda.gov.tw/index.jsp

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không