:::

Chuyến xe phục vụ di động năm 2017 của Sở di dân tại khu vực Bình Đông, hoan nghênh người dân sử dụng!

Lượt : 206
Ngày : 2017/3/9
Cập nhật : 2017/3/9 上午 09:30:00

Để phục vụ các gia đình Tân di dân ở vùng sâu vùng xa và ngoài đảo, chuyến xe phục vụ di động sẽ kết hợp các phòng hộ tịch của xã Lý Cảng, Nội Phố, Triều Châu, Đông Cảng, Lưu Cầu, Phương Liêu, Hằng Xuân, định kỳ đến phục vụ ở địa điểm cố định theo hình thức phân khu, phục vụ gia hạn Thẻ cư (tạm) trú, tư vấn pháp lệnh liên quan, để các gia đình Tân di dân ở những xã/thị trấn lân cận không phải đi xa làm thủ tục, thể hiện lòng nhiệt thành vì dân phục vụ của chính phủ.


Địa điểm phục vụ của chuyến xe phục vụ di động năm 2017 như văn bản kèm theo.

Danh sách đính kèm

  1. DMDung lượng:2 MB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không