:::

Trạm phục vụ của Sở di dân tại Bình Đông (PingTung Service Center, National Immigration Agency) tổ chức “Ngôi nhà hạnh phúc ~ Khóa học tuyên truyền giáo dục gia đình Tân di dân năm 2017”, hoan nghênh đăng ký tham gia!

Lượt : 129
Ngày : 2017/3/9
Cập nhật : 2017/3/9 上午 09:29:00

Nhằm nâng cao sự hiểu biết và tăng cường trách nhiệm của người dân bản địa đối với hôn nhân đa quốc gia, giúp Tân di dân nắm bắt pháp lệnh về cư (tạm) trú và các tài nguyên phúc lợi có thể sử dụng, huyện nhà tổ chức Khóa học tuyên truyền giáo dục gia đình Tân di dân để giúp gia đình Tân di dân quan niệm đúng đắn về hôn nhân gia đình, nhanh chóng thích ứng đời sống tại Đài Loan, ổn định tâm lý và yên tâm sinh sống trong gia đình mới. Hoan nghênh đăng ký tham gia!


Nội dung khóa học năm 2017 và lịch trình tổ chức như văn bản kèm theo, nếu có thay đổi về nội dung, sẽ công bố tại trang web của Trạm phục vụ của Sở di dân tại Bình Đông.


Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ Trạm phục vụ Bình Đông (PingTung Service Center, National Immigration Agency)

Danh sách đính kèm

  1. DMDung lượng:749 KB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không