:::

Năm 2016 chính phủ Tp. Đài Trung (Taichung City Government) cung cấp dịch vụ thông dịch về sức khỏe sinh sản

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 123
Ngày : 2017/3/9
Cập nhật : 2017/3/9 上午 09:23:00

Để cung cấp thông tin y tế và bảo vệ sức khỏe như tiêm phòng vắc-xin, khám sức khỏe trẻ nhỏ, khám thai, sàng lọc ung thư, v.v… cho Tân di dân, các Trạm y tế của 24 khu thuộc thành phố Đài Trung đều có thông dịch viên phục vụ phiên dịch về sức khỏe sinh sản, cung cấp dịch vụ thông dịch giáo dục y tế.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không