:::

การให้บริการล่ามปรึกษาปัญหาสุขภาพแม่และเด็กเทศบาลนครไถจง (Taichung City Government) ประจำปี 2560

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลTaichung City Government
ตี : 128
วันที่ : 2017/3/8
อัปเดต : 2017/3/8 上午 11:17:00

เพื่อให้บริการข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การบริการ
ตรวจสุขภาพเด็กเล็ก การตรวจครรภ์ และการตรวจคัดกรอง
มะเร็ง ตลอดจนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ต่างๆ แก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน สถานีอนามัย 24 แห่งทั่ว
นครไถจงมีบริการล่ามเพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพแม่และเด็ก
สาหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

Was this information helpful? Yes    No