:::

สานักงานจัดหางานกรุงไทเป (Taipei City Employment Service Office ) จัดฝึกอบรม "การจัดหางานสาหรับคู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่" ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560 ในวันที่ 22 มี.ค. 2560

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลTaipei City Government
สานักงานจัดหางานกรุงไทเป (Taipei City Employment Service Office ) จัดฝึกอบรม "การจัดหางานสาหรับคู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่" ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560 ในวันที่ 22 มี.ค. 2560
สานักงานจัดหางานกรุงไทเป (Taipei City Employment Service Office ) จัดฝึกอบรม "การจัดหางานสาหรับคู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่" ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560 ในวันที่ 22 มี.ค. 2560
ตี : 193
วันที่ : 2017/3/8
อัปเดต : 2017/3/8 上午 11:11:00เวลา : วันพุธที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 13.30 - 17.00 น.
สถานที่ : ห้องเรียนชั้น 3 อาคารกิจกรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เขต
ว่านหัว (Wanhua New Immigrant Hall)(ห้องเรียนชั้น 3
เลขที่ 171 ถ. ฉางซา เขตว่านหัว กรุงไทเป)
สอบถามรายละเอียดได้ที่
เจ้าหน้าที่แนะแนวคู่สมรสต่างชาติ 02-23085231 ต่อ 703
คุณหยาง หรือสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์ "จัดหางาน
ไทเป" (Taipei jobs)
https://www.okwork.taipei

Was this information helpful? Yes    No