:::

Hoan nghênh các bạn đến tham quan Bảo tàng Quốc lập Đài Loan. Dưới đây là thời gian biểu của tháng 03. 2017 về chương trình thuyết minh bằng ngôn ngữ các nước Đông Nam Á.

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuNational Taiwan Museum
Lượt : 159
Ngày : 2017/3/7
Cập nhật : 2017/3/7 下午 04:21:00

Hoan nghênh các bạn đến tham quan Bảo tàng Quốc lập Đài Loan.
Dưới đây là thời gian biểu của tháng 03. 2017 về chương trình thuyết minh bằng ngôn ngữ các nước Đông Nam Á.
Ngày 19/03、26/03: Thuyết minh tiếng Việt
Thời gian: 14:30 , 15:30
Chủ đề: Kiến trúc và Lịch sử Bảo tàng Quốc Lập Đài Loan

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không