:::

នៅថ្ងៃទី22មិនាឆ្នាំ2017ការិយាល័យសេវាកម្មការងារក្រុងតៃប៉ិ(Taipei City Government) នឹងបើកថ្នាក់

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យTaipei City Government
នៅថ្ងៃទី22មិនាឆ្នាំ2017ការិយាល័យសេវាកម្មការងារក្រុងតៃប៉ិ(Taipei City Government) នឹងបើកថ្នាក់
នៅថ្ងៃទី22មិនាឆ្នាំ2017ការិយាល័យសេវាកម្មការងារក្រុងតៃប៉ិ(Taipei City Government) នឹងបើកថ្នាក់
ចុចមើល : 181
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/3/7
ថ្ងៃខែថ : 2017/3/7 下午 02:45:00

ពេលវេលាកម្មវិធី៖ថ្ងៃពុធទី22ខែមិនាឆ្នាំ2017ម៉ោង
13:30-ដល់17:00

ទីកន្លែងកម្មវិធី៖អាគារអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីវ៉ាន់ហ្វានៅថ្នាក់រៀនជាន់ទី 3(តៃប៉ិស៊ឹវ៉ាន់ហ្វាឈុយឆាងសាជៀ2ទាន់171ហោ3ឡូជែវស៊ឹ)

សម្រាប់សេចក្តីលម្អិតបន្ថែមសូមទាក់ទង៖ អ្នកនាងយ៉ាងសមាជិកទីប្រឹក្សាផ្នែកកិច្ចការគូស្វាមីបរទេសលេខ02-23085231បន្ត703 ។

ឬឡើងទៅចុះឈ្មោះតាមគេហទំព័រ"តៃប៉ិជោយៀកតាពូធៀ"(https://www.okwork.taipei)

Was this information helpful? Yes    No