:::

កម្មវិធីផលិតតភ្ជាប់របស់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបនៃក្រុងតៃប៉ិថ្មី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNew Taipei City Government
កម្មវិធីផលិតតភ្ជាប់របស់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបនៃក្រុងតៃប៉ិថ្មី
កម្មវិធីផលិតតភ្ជាប់របស់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបនៃក្រុងតៃប៉ិថ្មី
ចុចមើល : 229
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/1/23
ថ្ងៃខែថ : 2017/1/23 下午 03:58:00

រាជរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃបិថ្មីនិងម្ចាស់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបបាន
ផលិតចាក់ផ្សាយរួមគ្នាដោយយកកម្មវិធីទាក់ទងនឹងជនអន្តោ
ប្រវេសន៍ថ្មីជាគោលសំខាន់ដោយធ្វើការណែនាំស្តីពីលក្ខណៈពិសេសនៃវប្បធម៌ចម្រុះរបស់ប្រទេសនីមួយៗនិងរឿងរ៉ាវរំភើបចិត្តផ្សេងៗរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី ព្រមទាំងមានជាភាសាចិន
ភាសាថៃ ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងភាសាវៀតណាមហើយធ្វើការចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យតាមរយៈទូរទស្សន៍ខ្សែកាប ប៉ុស្តិ៍លេខCH3 នៃក្រុងតៃបិថ្មី ឬអាចចូលទស្សនាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត។

Was this information helpful? Yes    No