:::

「ផែនការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពដល់អ្នកជំនាន់ទី២របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦」របាយការណ៍ស្តីពីសមិទ្ធិផលក្នុងវិស្សមកាលរដូវក្តៅ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 148
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/1/23
ថ្ងៃខែថ : 2017/1/23 下午 03:57:00

Was this information helpful? Yes    No