:::

លំនៅដ្ឋានមានអនាម័យទីក្រុងល្អ មិត្តភាពប្រសើរស្រលាញ់

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNantou County Government
ចុចមើល : 139
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/1/23
ថ្ងៃខែថ : 2018/3/23 下午 02:48:00

សូមស្វាគមន៏បងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់មកធ្វើការទទួលទានក្នុងភោជនីយដ្ឋានកាវលិនយូវសាន់(gao líng yǒu shàn)
សណ្ឋាគារ ហាងលក់ទំនិញ ឱសថស្ថាននិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។ល។ នៅទីនោះមានផ្តល់នូវសេវាកម្មដែលមានភាពងាយស្រួលដូចជា កែវពង្រីក សេវាកម្មបំពេញសំណុំបែបបទនិងកញ្ចប់សេវាផ្លាទីនផ្សេងៗជាដើម។
សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមសាកសួរទៅកាន់មន្ទីរសុខាភិបាល
ស្រុកណានថូវ(Health Bureau Nantou, Nantou County Government)។

Was this information helpful? Yes    No