:::

មជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាកម្មគ្រួសាររបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីប្រចាំស្រុកជែអ៊ី(Service Center for New Immigrant Families

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យChiayi County Government
ចុចមើល : 165
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/1/23
ថ្ងៃខែថ : 2017/1/23 下午 03:39:00

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកលភាវូបនីយកម្ម3C មជ្ឈមណ្ឌលបំរើ
សេវាកម្មគ្រួសាររបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីប្រចាំស្រុកជែអ៊ី(Service Center for New Immigrant Families ,Chiayi County) បានបង្កើតបន្ថែមនូវមជ្ឈមណ្ឌល QR code ប្រជាជនទាំងអស់អាច
ធ្វើការស្តេន QR code តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃដើម្បីចូលទៅក្នុងមជ្ឈ
មណ្ឌលគេហទំព័រនេះបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយទទួលបានពត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗភ្លាមៗផងដែរ ។

Was this information helpful? Yes    No