:::

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန(Ministry of Labor)၏ အသေးစားလုပ်ငန်း များစတင်ပျိုးထောင်ရန် ဖုန့်ဟွမ်ငွေချေးခြင်း

Label
Location
Hit : 261
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/6 上午 11:48:00

နိုင်ငံသားသစ်များသည် လုပ်ငန်းများစတင်ပျိုးထောင်ရန်အတွက် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရန် မသိသည့်အခါ အစိုးရမြှပုလုပ်သည့် အခမဲ့ လုပ်ငန်းများစတင်ပျိုးထောင်ခြင်းသင်တန်းနှင့် အကြံပေးနည်းပြသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းများစတင်ပျိုးထောင်ရန် လမ်းကြောင်းအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ လုပ်ငန်းများစတင်ပျိုးထောင်မှု မပြုခင် အသင့်ပြင်ဆင်ထားရန်များ၊ ဦးတည်ချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိရန်ကူညီခြင်း၊ လုပ်ငန်းများစတင်ပျိုးထောင်ရန် အသိပညာများ မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ဘေးအ န ္တရာယ်လျော့နည်းစေခြင်းများကို ပ့ံပိုး ပေးသည်။ ထို့အပြင် ငွေချေးရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီသူများသည် လုပ်ငန်းများစတင်ပျိုးထောင်ရန် ငွေချေးခြင်းနှင့်အတိုးငွေထောက်ပံ့ရန် လျှောက်လွှာတင်နိုင်သည်။သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက် များကိုသိရှိလိုပါက သေးစားလုပ်ငန်းများစတင်ပျိုးထောင်ရန် ဖုန့်ဟွမ် ငွေချေးခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်(အင်တာနက်လိပ်စာ-http://beboss.wda.gov.tw)၌စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း သို ့မဟုတ် လုပ်ငန်းများစတင်ပျိုးထောင် ရန် အကြံညဏ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အခမဲ့အထူးဖုံးလိုင်း 0800-092-957သို ့လည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No