:::

နယူးထိုင်ပေမြို ့အစိုးရ အလုပ်သမားရေးရာဗျူရို၏ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းလေ့ကျင့်ရေးစင်တာ(Vocational Training Center, New Taipei City Government )သည် အလုပ်လက်မဲ့များကို ရည်ညွှန်း၍ အခမဲ့အသက်မွေးလမ်းကျောင်း လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိသည်။

Label
Location
Hit : 117
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/6 上午 11:35:00

သင်တန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကိုသိရှိလိုပါက ဖုန်း
(02)8969-2150သို ့ ဆက်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ်ဤစင်တာ၏ဝက်ဘ်
ဆိုက်(http://www.vtc.ntpc.gov.tw) ၌ သင်တန်းသားခေါ်ယူ
ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No