:::

အလတ်နှင့်အသေးစား စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ၏ အင်တာနက် တက္ကသိုလ်

Label
Location
Hit : 155
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/6 上午 11:36:00

အချိန်၏အကန့်အသတ်မခံရဘဲ မိမိကိုယ်ကြိုပည့်ဝအောင် ဖြည့် ဆည်းလိုပါသလား?အလတ်နှင့်အသေးစား စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ၏ အင်တာနက်တက္ကသိုလ်သို့ ချက်ချင်းချိတ်ဆက်ပါ။ အမျိုး700နီးပါး ရှိသောဒစ်ဂျစ်တယ် ပို ့ချချက်များနှင့် ကြွယ်ဝမျိုးစုံသော လေ့ကျင့်သင် ကြားရေးယူနစ်များကို အခမဲ့ပ့ံပိုးပေး၍ သင်၏စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ် သက်သည့် အသိဉာဏ်စွမ်းအားကို ကိုယ်တိုင်မြှင့်တင်နိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No