:::

စီးပွါးရေးဝန်ကြီးဌာနအလတ်နှင့်အသေးစား စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း

Label
Location
Hit : 105
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/6 上午 11:36:00

လုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်နိုင်သည့် စွမ်းအင် မြှင့်တင်ပေးရန်၊ လုပ်ငန်း စတင်တည်ထောင်နိုင်သည့် စွမ်းအင် ပို၍တောင့်တင်းလာရန်နှင့် လူ ငယ်များ လုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်မှု ပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန်နှင့် ငွေချေးရန်လျှောက်လွှာတင်ရာ၌ လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစတင်တည် ထောင်သည့်သင်တန်း အသိအမှတ်ပြု သင်တန်းတက်ချိန်များ စတင် ရန် စသည့်သင်တန်းအမျိုးမျိုးဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပြီး၊ အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား လုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင် နိုင်သည့် စွမ်းအင်ပျိုးထောင်သင်ယူသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက် (chuàng yè jhih néng yǎng chéng syué sí wǎng)၌ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No