:::

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန(Ministry Of Labor) အလုပ်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်း နှင့် အခမဲ့ဖုံးလိုင်း

Label
Location
Hit : 199
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/8/10 上午 10:33:00

ထိုင်ဝမ်အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးဝက်ဘ်ဆိုက် (Taiwan job) သည် အမျိုး မျိုးသောအထူးရည်မှန်းထားသူများအတွက် ရည်ညွှန်း၍ အမျိုးမျိုးသော အထူးဇုန်များကို စီမံကိန်းရေးဆွဲ တည်ထောင်ထားပြီး၊ အလုပ်အကိုင် ရရှိရန် ရေရှည်စောင့်ရှာက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အထူးဇုန်၊ လူငယ် များအတွက်အထူးဇုန်၊မသန်မစွမ်းသူများ၊ အသက်ကြီးသူများ၊ အမျိုး သမီးများ၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၊ထောင်ထွက်များ၊ ပြည်ပနှင့် တရုတ်ပြည်မကြီးမှလာသောအိမ်ထောင်ဖက်များ၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ် များ၊ ရုံးလုပ်ငန်းနှင့် ပညာရေးစသဖြင့်ပါဝင်သည်။ ရည်မှန်းထားသူ တစ်မျုုိးစီအတွက် အထူးစီစဉ်ထားသည့် အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး အထူးဇုန်များလဲရှိသည်။

သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါကတစ်နိုင်ငံ လုံးရှိ အစိုးရ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များနှင့် ဆက် သွယ်နိုင်သည်၊သို့မဟုတ်ထိုင်ဝမ်အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးဝက်ဘ်ဆိုက် (Taiwan job) (အင်တာနက်လိပ်စာ- http://www.taiwanjobs.gov.tw) ၌စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သည်။ 24နာရီ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အခမဲ့အထူးဖုံးလိုင်း 0800-777-888သို့လည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No