:::

ထောင်ရွမ်မြို ့ရှိ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ လေ့လာသင်ယူမှုစင်တာ(The Immigrant Center for Learning)

Label
Location
Hit : 132
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/5 下午 04:41:00

ထောင်ရွမ်မြို့ရှိ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ လေ့လာသင်ယူမှုစင်တာ(The Immigrant Center for Learning)မှ နိုင်ငံသားသစ်များနှင့် ၎င်းတို ့၏ မိသားစုများအတွက် အခမဲ့တသက်တာသင်ယူနိုင်သည့် ပလက်ဖောင်း ၊ တတ်ကျွမ်းမှုစွမ်းရည် နည်းပြသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ မိသားစုအ တွင်းသွန်သင်ခြင်း၊ မူဝါဒလှုံ ့ဆော်ပေးခြင်း စသဖြင့်သောသင်တန်းများ ကို ပ့ံပိုးပေးသည့်အပြင် ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေး အခွင့်အလမ်းများကို လည်း တွန်းအားပေးနှိုးဆော်လျက်ရှိသည်။

Was this information helpful? Yes    No