:::

ထောင်ရွမ်မြို ့ ပညာရေးဦးစီးဌာန

Label
Location
Hit : 166
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/12/5 下午 04:23:00

ပညာသင်ခွင့်မရသူများအတွက် မိမိကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ပညာ တိုးလာစေ ရန် ဆည်းပူးမှုကို အားပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ အကဲဖြတ်သည့်် စာမေးပွဲမှ လက်ခံသူသည် အခြေခံပညာအလယ်တန်းအတွက် မူလတန်း အောင်မြင်သည့် ပညာအရည်အချင်း ရှိသူဖြစ်ရမည်။ အကဲဖြတ်သည့်် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် စာရင်းသွွင်းသည့်ရက်စွဲမှာ နှစ်စဉ် 2လပိုင်းဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲဖြေသည့်ရက်စွဲမှာနှစ်စဉ် 3လပိုင်းဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲဖြေသည့်အချိန်မှာ အကျဉ်းချုပ်စည်းမျဉ်း၌ ကြေငြာသည့် အတိုင်းဖြစ်သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ထောင်ရွမ်မြို ့ ပညာ ရေးဦးစီးဌာန(Department of Education, Taoyuan) ဝက်ဘ်ဆိုက် ၌ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No