:::

ထိုငျကြုံး မွို ့အစိုးရ၏ ကနြျးမာရေးဌာန「မူးယစျဆေးဝါးအ န ်တရာယျ ထိနျးခြုပျရေးဌာန」(The Drug Abuse Prevention Center of the Taichung City Government Health Bureau)သညျ မူးယစျဆေးဝါး ဖွတျခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍အကွံပေးသညျ့ 24နာရီအခမဲ့အထူးဖုနျးလိုငျး

Label
Location
Hit : 837
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/11/15 下午 03:25:00

မူးယစ်ဆေးဝါး ဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပေးသည့် 24နာရီအခမဲ့ အထူးဖုန်းလိုင်းမှာ 0800-770885ဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ပြသနာပင်ဖြစ်စေ ဤအထူးဖုန်းနံပါတ်သို ့ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူများကိုယ်တိုင် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိသည်။

Was this information helpful? Yes    No