:::

ကျားယီခရိုင်ရှိ နိုင်ငံသားသစ်များ၏မိသားစုများအား ဝန်ဆောင်မှုပေး သည့် စင်တာ(Service Center For New Immigrant Families, Chiayi County)

Label
Location
Hit : 108
Date : 2017/1/23
Updated : 2017/11/15 下午 04:10:00

ကျားယီခရိုင်ရှိ နိုင်ငံသားသစ်များ၏မိသားစုများအား ဝန်ဆောင်မှုပေး သည့် စင်တာ(Service Center For New Immigrant Families, Chiayi County)သည် ကမ္ဘာတရပ်လုံးဆိုင်ရာ 3C စနစ်နှင့်အညီ စင်တာ၏QR codeများကို တိုးမြှင့်စီမံထားသည်။ လုပ်သားပြည်သူ များအနေဖြင့် ဖုန်းမှတဆင့်QR codeအား scanningလုပ်ခြင်းဖြင့် ဤစင်တာ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ အမြန်ဆုံးနည်းဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိ နိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No