:::

Chương trình truyền hình cáp “Tân di dân hạnh phúc” của TP. Tân Bắc (New Taipei City Government)

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Chương trình truyền hình cáp “Tân di dân hạnh phúc” của TP. Tân Bắc (New Taipei City Government)
Chương trình truyền hình cáp “Tân di dân hạnh phúc” của TP. Tân Bắc (New Taipei City Government)
Lượt : 153
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 02:09:00

Chính phủ TP. Tân Bắc hợp tác với doanh nghiệp truyền hình cáp để sản xuất và phát sóng chương trình dành riêng cho Tân di dân, giới thiệu văn hóa đặc sắc và các câu chuyện cảm động về Tân di dân; chương trình được phát bằng 4 thứ tiếng là tiếng Trung, Thái, Indonesia và Việt Nam; được phát tại kênh Công cộng CH3 thuộc truyền hình cáp của TP. Tân Bắc, hoặc có thể xem qua mạng, nội dung phù hợp cả nhà cùng xem.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không