:::

Xuất ngoại nhớ chống muỗi, ở nhà chăm cọ rửa, tiêu diệt Sốt Đăng-gơ (Denguet) chẳng phải lo!

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChiayi City Government
Xuất ngoại nhớ chống muỗi, ở nhà chăm cọ rửa, tiêu diệt Sốt Đăng-gơ (Denguet) chẳng phải lo!
Xuất ngoại nhớ chống muỗi, ở nhà chăm cọ rửa, tiêu diệt Sốt Đăng-gơ (Denguet) chẳng phải lo!
Lượt : 173
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 02:06:00

Sốt Đăng-gơ (Denguet) là một loại “bệnh môi trường”, bệnh truyền nhiễm do bị muỗi vằn trắng, muỗi Ai Cập hoặc muỗi vằn đốt, gần đây ở khu vực Đông Nam Á tình hình dịch bệnh tăng cao, người dân phải tăng cường biện pháp phòng muỗi đốt khi đến khu vực có dịch. Chi tiết mời xem tại website của Cục Y tế chính quyền TP. Gia Nghĩa (Public Health Bureau, Chiayi City).

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không