:::

Mạng dịch vụ thông báo và quản lý cá thể đối với trẻ phát triển chậm

nhãn
vị trí
Mạng dịch vụ thông báo và quản lý cá thể đối với trẻ phát triển chậm
Mạng dịch vụ thông báo và quản lý cá thể đối với trẻ phát triển chậm
Lượt : 174
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 02:05:00

Cục Xã hội và Gia đình thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi (Social and Family Affairs Administration, Ministry of Health and Welfare) đã thiết lập “Mạng dịch vụ thông báo và quản lý cá thể đối với trẻ phát triển chậm”, cung cấp cho phụ huynh tìm hiểu và tra cứu các tài nguyên và thông tin liên quan đến dịch vụ điều trị sớm.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không