:::

Mạng thông tin đăng ký và quản lý nhân viên giữ trẻ (bảo mẫu)

nhãn
vị trí
Mạng thông tin đăng ký và quản lý nhân viên giữ trẻ (bảo mẫu)
Mạng thông tin đăng ký và quản lý nhân viên giữ trẻ (bảo mẫu)
Lượt : 177
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 02:05:00

Xã hội và Gia đình thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi (Social and Family Affairs Administration, Ministry of Health and Welfare) đã thiết lập “Mạng thông tin đăng ký quản lý nhân viên giữ trẻ (bảo mẫu)”, cung cấp cho phụ huynh tra cứu nguồn phúc lợi liên quan đến gửi trẻ.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không