:::

Bộ Lao động (Ministry of Labor) – Tra cứu thông tin kiểm tra kỹ năng

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Lượt : 153
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 02:02:00

Để tra cứu các thông tin về kiểm tra kỹ năng, người dân có thể:

1.
Vào “Website của Trung tâm kiểm tra kỹ năng” thuộc Sở phát triển sức lao động – Bộ Lao động (Skill Evaluation Center of Workforce Development Agency, Ministry of Labor; Website: http://www.labor.gov.tw) để tải về các thông báo kiểm tra kỹ năng, ngoài ra tai đây còn có tài liệu tham khảo thi trắc nghiệm, bộ đề thi và các thông tin liên quan khác.
2.
Vào trang “e Quản gia” của Ủy ban Phát triển quốc gia (National Development Council) để tra cứu các thông tin kiểm tra kỹ năng.
3.
Gọi đường dây tư vấn miễn phí hoặc đường dây phục vụ kiểm tra kỹ năng liên quan của Sở phát triển sức lao động (04-2259-5700)
4.
Đến cửa hàng tiện ích mua bản thông báo và phiếu báo danh kiểm tra kỹ năng.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không