:::

Bộ Lao động (Ministry of Labor) – Trợ cấp việc làm ngoài khu vực

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Lượt : 214
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 02:01:00

Người lao động đã thất nghiệp liên tục trên 3 tháng hoặc phải nghỉ làm ngoài ý muốn, có thể đến các đơn vị dịch vụ việc làm công lập để đăng ký tìm việc và xin tư vấn việc làm; nếu ở địa phương không có việc làm phù hợp, mà có nguyện vọng đi làm ở khu vực khác, thì sẽ được giới thiệu việc làm ngoài khu vực. Đối tượng phù hợp quy định có thể xin cấp trợ cấp giao thông, trợ cấp thuê nhà (nhiều nhất 12 tháng) và trợ cấp chuyển nhà.

Để biết thêm các thông tin liên quan, hoan nghênh liên hệ với các đơn vị dịch vụ việc làm công lập gần nhà trên toàn quốc.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không