:::

Bộ Lao động (Ministry of Labor) – Biện pháp trợ cấp dành cho chủ sử dụng thuê lao động người bản địa làm công việc chăm sóc phục vụ

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Lượt : 162
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 02:01:00

Để khích lệ người bản địa làm công việc chăm sóc phục vụ dài ngày, giảm thuê lao động nước ngoài, Bộ Lao động có chính sách khuyến khích hỗ trợ chủ sử dụng, những gia đình đủ tư cách thuê lao động nước ngoài nhưng không thuê, và thông qua chính quyền địa phương giới thiệu thuê nhân viên chăm sóc người bản địa, đồng thời phù hợp với các quy định liên quan, thì có thể liên hệ với cơ quan dịch vụ việc làm công lập để xin cấp tiền trợ cấp.

Để biết thêm thông tin liên quan, mời liên hệ với các Trung tâm quản lý chăm sóc dài ngày hoặc các đơn vị dịch vụ việc làm công lập gần nhà trên toàn quốc, hoặc có thể gọi đến số điện thoại phục vụ miễn phí 24/24h: 0800-777-888.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không