:::

Bộ Lao động (Ministry of Labor) - Chương trình vay vốn lập nghiệp nhỏ Phượng Hoàng

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Lượt : 228
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 02:00:00

Tân di dân nếu muốn lập nghiệp nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thì có thể tham gia các khóa học lập nghiệp và dịch vụ tư vấn phụ đạo miễn phí do chính phủ tổ chức. Tại đây sẽ cung cấp những phân tích về xu hướng lập nghiệp, chuẩn bị trước khi lập nghiệp; hỗ trợ bạn tìm hiểu rõ phương hướng, nâng cao kiến thức lập nghiệp, giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, đối tượng đủ tư cách xin vay vốn còn có thể nộp hồ sơ xin vay vốn và xin trợ cấp lãi suất. Để biết thêm thông tin liên quan mời vào trang web của chương trình lập nghiệp nhỏ Phượng Hoàng (Website: http://beboss.wda.gov.tw), hoặc gọi đến đường dây phục vụ tư vấn miễn phí về lập nghiệp: 0800-092-957.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không