:::

Kế hoạch bồi dưỡng việc làm của Bộ Lao động (Ministry of Labor)

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Lượt : 179
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 02:00:00

Khi bạn thất nghiệp, có thể đến đơn vị dịch vụ việc làm công lập để đăng ký tìm việc, nhân viên phục vụ tại quầy sẽ giới thiệu cho bạn công việc thuộc kế hoạch bồi dưỡng việc làm do các đoàn thể tư nhân thực hiện.

Đối với các đối tượng được tuyển dụng theo Kế hoạch bồi dưỡng việc làm, tùy vào tính chất công việc, số tiền trợ cấp cho mỗi người trong mỗi giờ làm việc sẽ được tính theo giờ lương cơ bản do Bộ Lao động công bố, trên nguyên tắc mỗi ngày làm việc tối đa 8 tiếng, mỗi tháng làm việc tối đa 22 ngày.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không