:::

Chương trình xúc tiến việc làm đa nguyên của Bộ Lao động (Ministry of Labor)

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Lượt : 165
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 01:59:00

Khi bạn thất nghiệp, có thể đến đơn vị dịch vụ việc làm công lập để đăng ký tìm việc, nhân viên phục vụ tại quầy sẽ giới thiệu cho bạn công việc thuộc kế hoạch xúc tiến việc làm đa nguyên do các đoàn thể tư nhân thực hiện.

Đối với các đối tượng được tuyển dụng theo Chương trình xúc tiến việc làm đa nguyên, tùy vào tính chất công việc và yêu cầu của vị trí công việc, số tiền trợ cấp cho mỗi người trong mỗi giờ làm việc sẽ được tính theo giờ lương cơ bản do Bộ Lao động công bố, trên nguyên tắc, mỗi tháng có thể làm việc từ 20 tiếng đến 176 tiếng.

Để biết thêm thông tin liên quan, mời liên hệ với các đơn vị dịch vụ việc làm công lập trên toàn quốc, hoặc vào tra cứu tại trang mạng của TaiwanJobs (Website: http://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/List.aspx?uid=228&pid=225), hoặc có thể gọi đến số điện thoại phục vụ miễn phí 24/24h: 0800-777-888.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không