:::

Trung tâm Đào tạo nghề thuộc Cục Lao động TP. Tân Bắc (Vocational Training Center, New Taipei City Government) tổ chức khóa dạy nghề miễn phí cho người thất nghiệp

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Lượt : 179
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 01:58:00

Để biết thêm các thông tin về khóa học, hãy gọi số (02)8969-2150, hoặc vào trang web của Trung tâm (http://www.vtc.ntpc.gov.tw) để tra cứu thông tin tuyển sinh.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không