:::

Phòng Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Bộ Kinh tế (Small and Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs) – Trường đại học online dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Economic Affairs
Lượt : 147
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 01:58:00

Muốn học tập nhưng lại không bạn bị hạn chế bởi thời gian, địa điểm? Hãy vào ngay trang mạng của Trường đại học online dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, tại đây có gần 700 bộ giáo trình điện tử và các khóa học bổ túc phong phú đa dạng, giúp bạn có thể tự nâng cao các kỹ năng và kiến thức liên quan về doanh nghiệp.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không