:::

Phòng Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Bộ Kinh tế (Small and Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs) – Lớp bồi dưỡng lập nghiệp

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Economic Affairs
Lượt : 134
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 01:57:00

Nếu muốn nâng cao kiến thức lập nghiệp, tăng cường khả năng lập nghiệp, hoàn tất số giờ lên lớp khóa học lập nghiệp trong hồ sơ thanh niên lập nghiệp và vay vốn khởi nghiệp, hãy vào Trang mạng bồi dưỡng học tập kiến thức lập nghiệp (chuàng yè jhih néng yǎng chéng syué sí wǎng) để biết thêm chi tiết.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không