:::

Mạng tuyển dụng việc làm và đường dây điện thoại phục vụ miễn phí của Bộ Lao động (Ministry of Labor)

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Lượt : 270
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 01:57:00

Mạng Việc làm Đài Loan (TaiwanJobs) quy hoạch đưa ra nhiều chuyên mục việc làm dành cho các đối tượng khác nhau, bao gồm: chuyên mục dịch vụ việc làm chăm sóc lâu dài, mảng việc làm dành cho thanh niên, người khuyết tật, người trung cao niên, phụ nữ, người cư dân gốc, người tái hòa nhập cộng đồng, hôn phối Trung Quốc và nước ngoài, mảng việc làm kiêm nhiệm, mảng công chức và giáo dục, v.v…, mọi đối tượng đều có chuyên mục việc làm tương ứng.

Để biết thêm thông tin liên quan, mời liên hệ với các đơn vị dịch vụ việc làm công lập gần nhà trên toàn quốc, hoặc vào tra cứu tại trang mạng của TaiwanJobs (Website: http://www.taiwanjobs.gov.tw), hoặc có thể gọi đến số điện thoại phục vụ miễn phí 24/24h: 0800-777-888.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không