:::

Trung tâm học tập cho Tân di dân TP. Đào Viên

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaoyuan City Government
Lượt : 181
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 01:56:00

Trung tâm học tập cho Tân di dân TP. Đào Viên cung cấp một nơi học tập miễn phí suốt đời cho Tân di dân và gia đình họ, mở các khóa học đào tạo kỹ năng, giáo dục gia đình, tuyên truyền chính sách, v.v…, và xúc tiến cơ hội giao lưu văn hoá.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không