:::

Danh sách các trường Tiểu học, Trung học cơ sở có mở mở lớp học bổ túc Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2016 ở Huyện Bình Đông

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuPingtung County Government
Lượt : 106
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 01:53:00

Các trường học mở lớp tại Huyện Bình Đông trong năm học năm 2016 như văn bản đính kèm.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không