:::

Kỳ thi giám định học lực cho người tự học của Cục giáo dục TP. Đào Viên (Department of Education, Taoyuan)

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaoyuan City Government
Lượt : 160
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 01:52:00

Để khuyến khích người dân thất học tiến hành tự học, và thông qua thi, chứng nhận có trình độ học lực ngang bằng với trình độ tiểu học, trung học cơ sở. Ngày báo danh đăng ký thi là vào tháng 2 hàng năm, ngày thi là vào tháng 3 hàng năm, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Thông tin chi tiết vui lòng xem trên website của Cục giáo dục TP. Đào Viên (Department of Education, Taoyuan).

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không