:::

Thông tin mở lớp học bổ túc ở trường Tiểu học, Trung học cơ sở và lớp học chữ cho người thành niên của Chính phủ TP. Cao Hùng (Kaohsiung City Government)

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKaohsiung City Government
Lượt : 138
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 01:51:00

Lớp học bổ túc ở trường Tiểu học không hạn chế điều kiện nhập học, tuy nhiên phải đủ 12 tuổi trở lên, do nhà trường cho thi khảo sát trình độ sắp xếp vào lớp, hay căn cứ vào chứng chỉ hoặc chứng nhận hoàn tất lớp giáo dục cơ bản đối với người thành niên, để sắp xếp vào lớp phù hợp với trình độ.
Lớp học bổ túc ở trường Trung học cơ sở phải đủ 15 tuổi, và phải tốt nghiệp tiểu học, hoặc đã thông qua kỳ thi giám định trình độ học lực học tự túc, hoặc đạt trình độ học lực tương đương.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không