:::

Thành phố sống khỏe - Nam Đầu thân thiện và kính lão. Hoan nghênh người dân sử dụng rộng rãi!

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNantou County Government
Lượt : 134
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2018/3/23 下午 02:47:00

Hoan nghênh người dân đến tiêu dùng tại các nhà hàng, khách sạn, cửa hàng tiện ích, hiệu thuốc và đơn vị tài chính phục vụ người cao tuổi. Tại đây có cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho người dân, như kính phóng đại, dịch vụ viết hộ giấy tờ, cơm cho người cao tuổi, v.v… Các thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ Cục Y tế Huyện Nam Đầu (Health Bureau, Nantou County Government) để được tư vấn.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không