:::

Những điều cần biết về việc nộp hồ sơ xin cấp mã số thống nhất và phục vụ xin cấp qua mạng cho người nước ngoài.

nhãn
vị trí
Những điều cần biết về việc nộp hồ sơ xin cấp mã số thống nhất và phục vụ xin cấp qua mạng cho người nước ngoài.
Những điều cần biết về việc nộp hồ sơ xin cấp mã số thống nhất và phục vụ xin cấp qua mạng cho người nước ngoài.
Lượt : 600
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 01:44:00

“Mã số thống nhất” là “Mã số đăng ký chứng nhận nhân thân” của người nước ngoài tại Đài Loan, mỗi người một số, sử dụng suốt đời.

Link liên kết:

Những điều cần biết về việc nộp hồ sơ xin cấp Mã số thống nhất cho người nước ngoài.

Phục vụ xin cấp Mã số thống nhất cho người nước ngoài qua mạng.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không