:::

Chương trình phát thanh “Duyên phận trên Đảo Ngọc” tại Trang web của Công ty Đài truyền thanh Trung Hoa (Broadcasting Corporation of China)

nhãn
vị trí
Chương trình phát thanh “Duyên phận trên Đảo Ngọc” tại Trang web của Công ty Đài truyền thanh Trung Hoa (Broadcasting Corporation of China)
Chương trình phát thanh “Duyên phận trên Đảo Ngọc” tại Trang web của Công ty Đài truyền thanh Trung Hoa (Broadcasting Corporation of China)
Lượt : 166
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 01:41:00

Thời gian phát chương trình: Vào lúc 14 giờ đến 16 giờ hàng tuần.


Để thu nghe chương trình xin mời vào trang
http://www.bcc.com.tw/news5_program.asp

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không