:::

Hoạt động triển lãm đặc biệt về Tân di dân TP. Đài Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaipei City Government
Hoạt động triển lãm đặc biệt về Tân di dân TP. Đài Bắc
Hoạt động triển lãm đặc biệt về Tân di dân TP. Đài Bắc
Lượt : 137
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 01:37:00

Thời gian triển lãm: Bắt đầu từ nay đến tháng 6/2017
Thời gian triển lãm: Từ 8:30 đến 17:30

Địa điểm triển lãm: Lầu 3, số 439, đường Trung Chính, Khu Sĩ Lâm, TP. Đài Bắc (Văn phòng Sở hộ tịch khu Sĩ Lâm TP. Đài Bắc - Household Registration, Shilin District, Taipei City)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không