:::

“Kế hoạch Đào tạo và học bổng cho Tân di dân và con cái họ trong năm học năm 2017”của Sở di dân (National Immigration Agency), bắt đầu đăng kýtừ ngày 13/2/ 2017!

nhãn
vị trí
“Kế hoạch Đào tạo và học bổng cho Tân di dân và con cái họ trong năm học năm 2017”của Sở di dân (National Immigration Agency), bắt đầu  đăng kýtừ ngày 13/2/ 2017!
“Kế hoạch Đào tạo và học bổng cho Tân di dân và con cái họ trong năm học năm 2017”của Sở di dân (National Immigration Agency), bắt đầu đăng kýtừ ngày 13/2/ 2017!
Lượt : 197
Ngày : 2017/1/23
Cập nhật : 2017/1/23 下午 01:35:00

Thời gian đăng ký Kế hoạch này bắt đầu từ ngày 13/2/2017 đến ngày 10/3/2017, hoan nghênh các các đối tượng phù hợp với điều kiện qui định thông qua trường đang theo học lên hệ thống đào tạo và học bổng Tân di dân và con em gia đình Tân di dân (https://sp.immigration.gov.tw) để đăng ký, đồn thời gửi đơn xin và các giấy tờ liên quan đến Sở di dân thuộc Bộ Nội Chính (National Immigaration Agency). (Đơn vị tiếp nhận: Tổ Sự vụ di dân- Số 15 đường Quảng Châu, TP. Đài Bắc/ Immigration affair division, No. 15, Guangzhou St, Zhongzheng District, 100 Taipei City, Taiwan)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không