:::

ตำราสอบวัดความรู้ภาษาจีนฮากกา

ฉลาก
ที่ตั้ง
ตี : 378
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:57:00

คู่มือผู้ปกครองภาษาจีนฮากกา ตำราดิจิตอลสอบวัดระดับความรู้ภาษาฮากการะดับต้น ระดับกลางและระดับสูง ค้นดูและดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์คณะกรรมการกิจการชาวฮากกา (Hakka Affairs Council) และเว็บไซต์สถาบันฮากกา (Schools of Hakka Life)

Was this information helpful? Yes    No