:::

การป้องกันและรักษาโรคมือเท้าปาก (Enterovirus)

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลChiayi City Government
การป้องกันและรักษาโรคมือเท้าปาก (Enterovirus)
การป้องกันและรักษาโรคมือเท้าปาก (Enterovirus)
ตี : 286
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:54:00

โรคมือเท้าปากระบาดโดยการติดต่อผ่านระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจและการสัมผัสสารคัดหลั่งทางผิวหนังของผู้ป่วย การป้องกันที่สำคัญที่สุดก็คือต้องขยันล้างมือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กองอนามัย เทศบาลจังหวัดเจียอี้ (Chiayi City Health Bureau)

Was this information helpful? Yes    No