:::

เว็บไซต์บริการรับแจ้งเด็กพัฒนาการช้าและการดูแลเฉพาะราย

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
เว็บไซต์บริการรับแจ้งเด็กพัฒนาการช้าและการดูแลเฉพาะราย
เว็บไซต์บริการรับแจ้งเด็กพัฒนาการช้าและการดูแลเฉพาะราย
ตี : 111
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:53:00

“เว็บไซต์บริการรับแจ้งเด็กพัฒนาการช้าและการดูแลเฉพาะราย” ของกรมสังคมและครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข (Social and Family Affairs Administration, Ministry of Health and Welfare) บริการให้ความรู้และค้นหาหน่วยงานที่ให้บริการตรวจรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่มสำหรับผู้ปกครอง

Was this information helpful? Yes    No