:::

การทดสอบวิชาชีพ กระทรวงแรงงาน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
ตี : 258
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:50:00

ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบวิชาชีพได้โดย
1.ดาวน์โหลดระเบียบการทดสอบวิชาชีพได้ที่ “เว็บไซต์ศูนย์ทดสอบวิชาชีพ” กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน(Skill Evaluation Center of Workforce Development Agency, Ministry of Labor) (http://www.labor.gov.tw) ซึ่งยังมีเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการสอบและตัวอย่างข้อสอบด้วย
2.ดูข่าวสารที่เกี่ยวข้องจาก เว็บไซต์ “แม่บ้านอิเล็กทรอนิกส์” ของสภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวัน (National Development Council (NDC))
3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายตรงโทรฟรีของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานหรือสายตรงบริการข้อมูลทดสอบวิชาชีพ (04-2259-5700)
4.หาซื้อระเบียบการและใบสมัครทดสอบวิชาชีพได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป

Was this information helpful? Yes    No